İnşirah Suresi

inşirah suresi
İnşirah Suresi Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve keIime anIamı oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açıImak manaIarına geIir. Hazreti Muhammed (sav) 'in göğsünün açıIıp huzura, feraha, güvene kavuşturuIması oIayını anIattığından doIayı sure bu adı aImıştır. Sekiz ayetten oIuşan surenin ismini "Şerh" "EIem neşrah Ieke sadrak" oIarakta söyIeyenIer vardır. NüzuI sırasında 12.oIan sure Mekke'de inmiştir.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

 • Elem neşrah leke sadrek
 • Ve vada'na 'anke vizreke
 • Elleziy enkada zahreke
 • Ve refa'na leke zikreke
 • Feinne me'al'usri yüsren
 • İnne me'al'usri yüsren
 • Feiza ferağte fensab
 • Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu

İnşirah Suresi Arapça

İnşirah Suresi Anlamı (Meali)

 • Senin için bağrını açmadık mı? (Elem neşrah leke sadrek)
 • Senden o yükünü indirmedik mi? (Ve vada'na 'anke vizreke )
 • O sırtında sana eziyet veren yükünü? Elleziy enkada zahreke
 • Senin şanını yüceltmedik mi? (Ve refa'na leke zikreke)
 • Demek ki, her zorluğun yanında bir de kolaylık var. (Feinne me'al'usri yüsren)
 • Evet o zorlukla beraber bir de kolaylık var! (İnne me'al'usri yüsren)
 • Bu yüzden boş kaldığında yine kalk yorul! (Feiza ferağte fensab)
 • Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul! (Ve ila rabbike ferğab)