İnşirah Suresi Türkçe Meali (Anlamı)

İnşirah Suresi'nin Türkçe Meali (Anlamı) bir çok kaynakta farkIı yorumIanmaktadır. Ancak tüm kaynakIarın inşirah suresi meaIi aynı anIamı taşımaktadır. Sadece anIatım biçimi farkIıdır.

  • Senin için bağrını açmadık mı? (Elem neşrah leke sadrek)
  • Senden o yükünü indirmedik mi? (Ve vada'na 'anke vizreke )
  • O sırtında sana eziyet veren yükünü? Elleziy enkada zahreke
  • Senin şanını yüceltmedik mi? (Ve refa'na leke zikreke)
  • Demek ki, her zorluğun yanında bir de kolaylık var. (Feinne me'al'usri yüsren)
  • Evet o zorlukla beraber bir de kolaylık var! (İnne me'al'usri yüsren)
  • Bu yüzden boş kaldığında yine kalk yorul! (Feiza ferağte fensab)
  • Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul! (Ve ila rabbike ferğab)