İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu aşağıdadır.

  • Elem neşrah leke sadrek
  • Ve vada'na 'anke vizreke
  • Elleziy enkada zahreke
  • Ve refa'na leke zikreke
  • Feinne me'al'usri yüsren
  • İnne me'al'usri yüsren
  • Feiza ferağte fensab
  • Ve ila rabbike ferğab